ทีอารพีเฟอร์นิเจอร์

���������������������������������

บานประตูเซฟนิรภัย 1 รหัส 2 กุญแจ ขนาด 100x200 , ช่องบาน 80x180 มีแผ่นฉนวนกันไฟได้ 2 ชั่วโมงมากถึง 1200 องศา
แสดง 1-2 จาก 2 รายการ